Velkommen til Jyderup Svømmeklub

Jyderup Svømmehal, Ellebjergvej 35, 4450 Jyderup

Jyderup Svømmeklub tilbyder: Babysvømning, børnehold, voksenhold, pensionister og vandgymnastik/aerobic.  Vi modtager gerne ris eller ros. Send os en mail, HER.     


Jyderup Svømmeklub indkalder hermed til generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Klublokalet, 

Ellebjergvej 34, 4450 Jyderup.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes på e-mail til sekretaer.jsk@gmail.com, senest den 5. marts 2024.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år 
  4. Behandling af indkomne forslag 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 5 i ulige år)
  6. Valg af en suppleant for et år
  7. Valg af en intern revisor for 2 år (1 i lige år, 1 i ulige år) 
  8. Eventuelt 

  

Uanset om du vil være med i bestyrelsen eller blot vil give din mening til kende så mød op og få en snak med bestyrelsen og de øvrige medlemmer.