Info

Haletudser 1 ½ - 3 år en voksen pr. barn. Vandtemperatur 30 grader.

På haletudserne er der fortsat stor vægt på nærkontakten mellem barnet og den voksne i vandet. Svømningen foregår på barnets præmisser, hvor det vigtigste er at lære barnet tryghed over og under vand, samt selvstændighed i vandet uanset dybde og temperatur. Barnet skal gennem undervisningen opnå en god balancefornemmelse og få styrket muskler og motorik ved at bevæge sig i vandet.

Instruktøren er til rådighed for personlig vejledning i vandtilvænning. Børn og forældre arbejder selvstændigt. Forældrenes primære rolle er at støtte barnet, så hjælpemidler som vinger/bælte ikke behøves, hvilket gør at barnet får en naturlig tryghed og balance i vandet.

Mål:

At barnet opnår fortrolighed med vand og den motoriske udvikling stimuleres.

Der arbejdes med:

· At få hovedet under vand.

· Puste bobler i vandet.

· Flyde med og uden forskellige hjælpemidler.

· Lave benspark på mave og ryg.

· Selv at hoppe i vandet fra kanten på det lave.

· Hjælp til selvhjælp i forhold til at komme op af vandet.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen