Kære medlem af Jyderup Svømmeklub

Manglende betaling

Der er fortsat nogle få, som mangler at betale 2. rate af kontingentet (1. jan. – 30. april). Vi vil meget gerne, at det bliver ordnet hurtigst muligt, hvis I ønsker at fortsætte i klubben efter nytår. Vi får tit mange forespørgsler om pladser på holdene i dagene efter nytår, og hvis der er ledige pladser, vil vi naturligvis gerne kunne tilbyde disse til nye medlemmer.

Luciaoptog i svømmehallen

Søndag d. 18.12. fra kl. 16 – ca. 17.30 er der Luciaoptog i svømmehallen. Det plejer at være meget festligt, og vi håber, at rigtig mange børn vil deltage med forældre/bedsteforældre. Der er tilmelding til arrangementet. Mere om dette senere.

Juleferie

Juleferien starter mandag d. 19.12. og første svømmedag efter ferien er torsdag d. 5.01.17. Bestyrelsen kan ikke kontaktes i dette tidspunkt, da vi også holder ferie. Evt. mails besvares hurtigst muligt efter denne dato.

Vinterferie

Vi holder vinterferie i uge 7, fra mandag d. 13.02 – søndag d. 19.02. I denne uge er der ingen undervisning.

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen er torsdag d. 9.03. fra kl. 18.30 – ca. 20. Som tidligere år er bestyrelsen vært ved et lille traktement, inden vi starter mødet. Vi håber, at rigtig mange af jer vil støtte op om klubben og møde op til generalforsamlingen. Vi vil nemlig fra bestyrelsens side også gerne høre nye input fra jer. Det gælder såvel fra medlemmer som fra trænere/hjælpetrænere.

Facebook

Du kan altid holde dig opdateret på, hvad der sker i klubben ved at besøge vores facebookside.

Svømmeskole og sommervandgymnastik

Som vi har skrevet tidligere, skal svømmehallen have nyt rensnings- og ventilationsanlæg i sommeren 2017. Derudover skal bassindugen renoveres. Arbejdet går i gang, når sæsonen slutter og vi håber meget, at det er færdigt inden sæsonstart til september. Det betyder, at vi i sommeren 2017 ikke kan tilbyde sommersvømmeskole for børn eller sommervandgymnastik. Samtidig er svømmehallen lukket i den offentlige åbningstid. Det ser heldigvis ud til, at vandtemperaturen på de 30,5 grader, kan opretholdes med det nye anlæg.

Afvaskning

Vi skal lige gøre opmærksom på, at grundig afvaskning (uden badetøj) skal foretages, inden man går i vandet og efter toiletbesøg. Der er desværre nogen, som glemmer dette. Håret skal skylles, eller man skal benytte badehætte.

Vi vil slutte dette nyhedsbrev med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og glæder os til at møde jer igen til januar.