Sæsonafslutning/Tilmelding til ny sæson

Vi nærmer os hastigt slutningen på denne sæson. Mandag d. 30.04. er sidste svømmedag. Vi åbner op for tilmelding til sæsonen 2018 – 2019 d. 15. maj. Igen i år vil vi gøre opmærksom på, at nogle hold hurtigt bliver overtegnede, så hvis man vil være sikker på en plads, råder vi til ikke at vente for længe med tilmeldingen. Du kan betale for hele sæsonen på en gang eller du kan dele den op i to rater. Anden rate forfalder til betaling d. 1.11. Denne frist bedes overholdt, da vi skal have mulighed for i god tid inden nytår, at kunne give nye medlemmer og medlemmer på venteliste tilbud om plads.

Kontingentforhøjelse

Kontingentet vil i den kommende sæson stige med 20 kr. årligt. Men når du betaler via vores klubsystem, vil du opdage, at der ikke længere opkræves hverken dankortgebyr eller administrationsgebyr. Det er indeholdt i de 20 kr. Den pris, som det fremgår af hjemmesiden, du skal betale for at gå på holdet, er også den pris, der bliver trukket på dit betalingskort.

Generalforsamling

Torsdag d. 8. marts holdt vi den årlige generalforsamling i klubben. Vi startede kl. 18.30 med at spise en gang mørbradgryde med salat. Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling. Lars Semmelhaack blev valgt til dirigent og styrede slagets gang. Jesper Jørgensen aflagde formandsberetning og fremlagde regnskabet, da kassereren Louise Brøndum var blevet syg. Der var et overskud på ca. 50.000 kr. Både beretning og regnskab blev godkendt. Under valg til bestyrelsen blev Tina Jensen valgt, og som suppleanter blev Thea Olsen og Anja Wettergreen Aagesen valgt.

Klubmesterskab

Lørdag d. 21. april afholdes klubmesterskab for tilmeldte børn/unge. Der bliver dystet i flere discipliner og distancer, hvor det gælder om at svømme hurtigst. Der er diplomer til alle svømmere og medalje til de tre hurtigste i hvert løb. Derudover kan man melde sig til minutsvømning, hvor man skal komme tættest på henholdsvis 1 min. og 2 min. for at vinde. Der kan købes sandwich, frugt, kaffe m.m. i klublokalet. Ved klubmesterskabet vil årets svømmer, træner og hjælpetræner blive offentliggjort.

Sommervandgymnastik

Tilmelding til sommervandgymnastik er startet, men der er plads til flere på holdet. Man går ind på hjemmesiden og melder sig til under sommervandgymnastik, som afvikles 11 udvalgte onsdage i maj, juni og august. Seneste frist for tilmelding er fredag d. 4. maj. Man skal være tilmeldt inden denne dato og kan altså ikke blot møde op i svømmehallen og regne med at kunne deltage.

Sommersvømmeskolen

Da vi mangler ledere til at stå for sommersvømmeskolen, kan vi ikke tilbyde dette i år, men håber at kunne genoptage det på et tidspunkt.

Sommerferie

Klubben holder sommerferie fra 1. juli til og med 5.08. I denne periode er telefonerne lukkede og der besvares ikke mails. Mandag d. 6. august åbnes op for tilmelding af nye medlemmer.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og håber at se jer igen til september!

På svømmeklubbens vegne

Solveig Bondgaard