Kære medlemmer i Jyderup Svømmeklub,

Så er vi endelig kommet i gang med sæsonen 2020-2021, selvom det har betydet lukning af hold og med en masse nye restriktioner for alle. Vi vil gerne sige tak for, at I har været forstående over for alle vores beslutninger og tiltag. Og til jer, hvor holdene ikke er lukket. Dejligt, at I stadig har lyst til at svømme under lidt andre vilkår, end det man har været vant til.

Vi havde i marts, hvor vi desværre blev lukket ned, været optimistiske og håbet på, at vi kunne have åbnet op, som vi plejede efter sommeren. Dette blev desværre ikke virkeligheden. Bestyrelsen fastlagde derfor en Covid-19-plan, som løbende bliver evalueret. Derudover arbejder bestyrelsen løbende på forskellige tiltag til, hvordan vi kan åbne mere op, og gøre ting på nye måder.

Grundet Covid-19 blev der hverken afholdt klubmesterskab eller Sommer-vandgymnastik.

Inden vi blev lukket ned, havde vi generalforsamling torsdag d. 5 marts. Her måtte vi desværre sige farvel til Steen, som har været en del af Jyderup Svømmeklub i mange år. En stor tak til Steen for de mange års arbejde i klubben. Samtidig siger vi også velkommen til Ulla, som udover at have været træner i mange år i klubben, nu også er blevet en del af bestyrelsen.

På det seneste bestyrelsesmøde blev der besluttet, at vi nu forsvarligt kan åbne stille op for vandgymnastikken i denne sæson fra uge 43. Dette bliver, som på alle andre hold, med en del restriktioner. Der bliver i denne forbindelse sendt mail ud til svømmere omkring tilmelding, samt hvilke restriktioner, som der vil være. Det er desværre ikke alle hold, som bliver åbnet. Der vil derfor stadig være lukkede vandgymnastikhold, såvel som børnehold og pensionisthold.

Vi er derfor også forbeholdne over for de kommende arrangementer i denne sæson, som Lucia, generalforsamling og klubmesterskab. Der vil i den forbindelse komme flere opdateringer på vores hjemmeside og mail, samt på vores Facebook-side.

Ferier og lukkedage i sæsonen 2020-2021:

(Begge dage inklusive)

Efterårsferie: Man d. 12.10.20 – Søn d. 18.10.20

Juleferie: Søn d. 20.12.20 – Søn d. 3.01.20

Vinterferie: Søn d. 14.02.21 – Søn d. 21.02.21

Påskeferie: Søn d. 29.03.21 – Man d. 5.04.21

Klubmesterskab: Lør d. 17.04.21

(Ingen normal svømning denne dag)

Sæsonen slutter d. 30. april 2021 og starter igen d. 1. september 2021

Kommende arrangementer:

Luciaoptog: Søn d. 13.12.20

Generalforsamling: Tors d. 4.03.21

Klubmesterskab: Lør d. 17.04.21

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jyderup Svømmeklub

Thea Ingemann