Bestyrelses møde
Tidspunkt
19.03.2020 kl. 18.30 - 19.03.2020 kl. 21.00
Sted
Beskrivelse

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Jyderup Svømmeklub d. 19/3-20 kl.18.30 i klublokalet.

 

 

1.   Gennemgang og godkendelse af sidste referat.

 

2.   Nyt fra formanden:

 

·       Årets træner og hjælpetræner (bilag 1+2) (bilag sendes senere)

·       Årets svømmer (bilag 3) (bilag sendes senere)

·       Afslutning/fun n´games

·       Fordeling af opgaver i bestyrelsen

·       Nye nøgle sedler

·       Byttebørs/forum på webside

·       Corona

 

3.   Nyt fra næstformanden:

 

·       Klubmesterskab 18/4

 

 

4.   Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

 

5.   Nyt Vedr. Hjemmesiden

 

 

6.   Evt.

 

7.   Næste møde torsdag d14/5. mødeforplejning ?

Møde med hallen ¼ trænermøde 2/4

 

Afbud bedes venligst meddelt via hjemmesiden.

Mødeansvarlig: Jane

Jyderup Svømmeklub